VALORACIÓN GRATUITA

Mútues

Cobreix les despeses del teu tractament

Mútues amb lliure elecció de professionals i reemborsament de despeses

Hi ha l'opció de cobrir els costos dels tractaments a Soma Sport Medical Center mitjançant mútues que a les seves pòlisses ofereixen la lliure elecció de centres mèdics amb el reemborsament total o parcial de les despeses (generalment entre un 80 i un 90%). En aquests casos, el pacient haurà de sol·licitar una factura a Soma Sports Medical Center després d'abonar l'import de la sessió o del seu pack de sessions i presentar-la davant la seva mútua per sol·licitar el reemborsament. Algunes de les mútues que ofereixen aquesta possibilitat són:

Mútues amb quadre mèdic

Les mútues de salut requereixen que el seu quadre mèdic s'adapti a una estandardització de tractaments, amb unes inclusions i exclusions (nombre i tipus de sessions, etc.) supeditades al condicionat de les seves pòlisses, que no és compatible amb la nostra filosofia , que requereix poder citar el pacient les vegades que sigui necessari i treballar amb ell de forma individualitzada. Per adaptar-nos als requisits dels productes de salut de la majoria de mútues hauríem d'abandonar aquest enfocament individualitzat i prescindir dels millors professionals, atendre molts pacients per sessió, restringir l'accés a la nostra sala de fitness a certes hores, així com optar per equips i tractaments que no siguin d'última generació.

El nostre mètode