VALORACIÓN GRATUITA

Tots els especialistesTornar

Jordi Puig

Col·legiat número 16.427

  • Director tècnic de Soma Sport Medical Center
  • Graduat en Fisioteràpia
  • Graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
  • Certified Strenght and Conditioning Specialist (CSCS)
  • Especialista en readaptació de lesions
  • Formació complementària en tècniques manipulatives i en punció seca
  • Antropometrista ISAK 1
  • Certified Functional Strength Coach (CFSC)